علمی . فرهنگی .آموزشی

به نام خدا

نمونه طرح درس

 

نام درس:هدیه های آسمانی          موضوع درس:شامگاه پاییزی        پایه:چهارم ابتدایی

مدرس:‍‍‍................      مدت تدریس:45دقیقه

هدف کلی درس:آشنایی با صفت دانایی وتوانایی خداوند

هدفهای رفتاری درس: درپایان درس بتواند

1- خلاصه داستان را به زبان ساده بیان کند.

2- داستان را تکمیل کند.

3- درباره قصه و موضوع درس با دوستانش گفتگو کند.

4- مثال هایی ساده ازکمکهای خداوند در زندگی خود نام ببرد.

وسایل موردنیاز:کتاب- ماسک خرگوش – تخته سیاه-گچ

ارزشیابی آغازین: قبل از شروع درس بتواند به سوال های زیر پاسخ دهد

1-      چند نمونه از توانایهایی که خداوند به انسان داده را نام ببرد.

2-      خداوند چگونه از نیازهای انسان اگاهی دارد.

ایجاد انگیزه: نشان دادن تصویری از خرگوش ها و پرسیدن سوال های از تصاویر

روش تدریس: اجرای نمایش

ارایه درس جدید: ابتدا چند ماسک از خرگوش و آهو را تهیه کرده و نقش هریک از دانش آموزان

را مشخص می کنیم. واگر دانش آموزی مطالبی را که حین اجرای نمایش ممکن است فراموش کند می تواند

از روی نوشته بخواند .

ارزشیابی تکوینی :

1-      نام دیگری برای این بگوید .

2-      خلاصه درس را بیان کند.

3-      کامل کردن جملات نا تمام وناقص در رابطه درس که روی تخته سیاه نوشته شده است .

4-      داستان شامگاه پاییزی را به گونه ای دلخواه تمام کند.

تعیین تکلیف:

داستانی مشابه .داستان این درس را که خوانده یا شنیده جلسه آینده برای کلاس تعریف کند.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۹/۱۹ساعت 21:13  توسط اعضای گروههای آموزشی و پرورشی   |